image

فرصت های شغلی در هونام مهارت

هونام مهارت همواره مشتاق همکاری افراد کنجکاو ، خلاق ، متعهد و متخصص میباشد

فرم زیر را جهت تکمیل رزومه خود تکمیل نمایید.

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت ها و علاقمندی ها