نمونه کار

توضیحات

ساخت انواع سازه های محیطی

مشخصات پایه

کارفرما
آژانس تبلیغاتی پازگینه
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت آژانس تبلیغاتی پازگینه بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
Css3, Javascript, Responsive Design, HTML 5,
بک اند
laravel, PHP, Android, Java,