نمونه کار

توضیحات

لذت طعم یک غذای مادرانه

مشخصات پایه

کارفرما
مامی کوک
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت مامی کوک بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
Css3, Javascript, Responsive Design, HTML 5,
بک اند
laravel, PHP, Android, Java,