نمونه کار

توضیحات

سایت آنلاین پزشکی بهنود حاوی اطلاعات پزشکان ،بیمارستان ها ،کلینیک ها ،داروخانه ها و سایر مراکز درمانی است.

مشخصات پایه

کارفرما
شرکت هونام مهارت عصر نو
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت سامانه بهنود بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
Css3, Javascript, Responsive Design, HTML 5,
بک اند
laravel, PHP, Android,