نمونه کار

توضیحات

اپلیکیشن بهنود حاوی اطلاعات پزشکان ،بیمارستان ها ،کلینیک ها ،داروخانه ها و سایر مراکز درمانی است.

مشخصات پایه

کارفرما
شرکت هونام مهارت
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت اپلیکیشن سامانه پزشکی بهنود بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
بک اند
Android,