نمونه کار

توضیحات

سایت و اپ سفارش آنلاین غذا از چند رستوران

مشخصات پایه

کارفرما
آقای پور وطن
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت سایت و اپلیکیشن هم سفره بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
Css3, Javascript, Responsive Design, HTML 5,
بک اند
Android, laravel, PHP,