نمونه کار

توضیحات

سلیت جوانان مرکزی در راستای کمک و همکاری و هم اندیشی و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارآفرینان جوان استانها فعالیت می کند.

مشخصات پایه

کارفرما
انجمن جوانان استان مرکزی
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت سایت انجمن جوانان بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
Css3, Javascript, Responsive Design, HTML 5,
بک اند
laravel, PHP,