نمونه کار

توضیحات

اپ تلوزیون

مشخصات پایه

کارفرما
شرکت لحظه الکترونیک
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت اپلیکیشن لحظه بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
بک اند
Android,