نمونه کار

توضیحات

برگزار کننده دوره های تخصصی امنیت ، شبکه و برنامه نویسی

مشخصات پایه

کارفرما
علیرضا صابونچی
واکنش گرا
نیست
آدرس
برای مشاهده وب سایت آموزشگاه آروین بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
بک اند