نمونه کار

توضیحات

شرکت حمل و نقل و باربری زرین ترابر مرکزی

مشخصات پایه

کارفرما
شرکت زرین ترابر مرکزی
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت شرکت زرین ترابر مرکزی بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
Css3, Javascript, Responsive Design, HTML 5,
بک اند
laravel, PHP,